Warren Goz

Warren Goz

Producer tobacco score

Score for all ratings since 2002
391
Max producer smoking
score 11203
No smoking
score 0